• Někdy se uvádí, že jazyčníci našeho společenství měli své předchůdce v národním obrození. Abychom tuto nepřesnou informaci uvedli na pravou míru, citujeme z životopisné knihy Evy Hoffmannové Karel Slavoj Amerling, kterou vydalo pražské nakladatelství Melantrich roku 1982 (I. vydání, 285 stran, obrazová příloha, 66. svazek knižnice Odkazy pokrokových osobností naší minulosti). „Třetím Amerlingovým pokusem o……


  • Několik let jsem na blednoucím hřbetě této knihy utkvíval pohledem, hádaje, že se titul O nadcházejících bouřích vztahuje k nějakým lyrickým úvahám o povětrnostních změnách, což mě pochopitelně příliš nelákalo. Avšak v říjnu tohoto roku se mi zachtělo četby německé beletrie, pročež jsem vzal svazek na milost, aby slunce obálkovou barvu docela nevysmahlo. Od druhé……


  • Jeducha, která k nám již po mnoho let jezdívá na obřady, nahrála se svou skupinou Ragojka píseň, jejíž text vychází ze staroslověnského proslovu, který můžete každoročně slyšet z úst Vítoslava při Mokošině slavnosti. Zde si můžete skladbu poslechnout a níže si přečíst její text, jeho přibližnou výslovnost i překlad.   Ragojka – Staroslověnská  1. Сътворихомъ……


  • Od posledního sčítání lidu uběhlo již šest let. Tehdy se k pohanství přihlásilo 863 lidí. Česká pohanská společnost se rozhodla udělat nový celkový výzkum, kolik nás pohanů v ČR žije nyní. V krátkém dotazníku rovněž pokládá vlastní otázky ohledně pohanské praxe každého jednotlivce. VYPLNIT DOTAZNÍK


  • Tomáš Kočko vydal v loňském roce album věnované bohu Velesovi, nazvané jednoduše Velesu. Na Tomův koncert jsme se od vydání želbohům nedostali, abychom si jej koupili. Z uveřejněných skladeb však usuzujeme, že se máme na co těšit. Ke skladbám Do Návu a Na konci dní vznikly videoklipy, které určitě stojí za zhlédnutí. Skladba Velesu byla……


  • Náhodou jsme narazili na následující video a rádi bychom na něj touto cestou upozornili. Podívejte se na příběh válečníka, který marně utíká Moraně. Dle titulků se jedná o dílo několika málo jedinců, což je obdivuhodné. Triky by strčily do kapsy lecjakou novodobou pohádku ;) https://www.youtube.com/watch?v=PEb-9TvQ-bE


  • Při příležitosti loňských oslav 940. výročí obce Mokošín byly představeny nové obecní symboly (schválené 5.12.2012). Znak V modrém štítě stříbrná bohyně Mokoša, držící v levé ruce vřeteno a přidržující pravou rukou předivo zakončené dole přeslenem, vše zlaté, podložená dvěma sníženými zúženými zlatými vlnitými břevny a provázená dvěma zlatými odkloněnými obilnými klasy, vyrůstajícími z horního břevna.……


  • Kosmova Kronika Česká, okolo r. 1120: „Ta země toho času ležela nezkušena rádlem, a nebyl do ní vešel člověk, jenž by zkusil, zda úrodná či neúrodná jest…“ … „Tehdy starosta jejich (tj. praotec Čech) …. takto mezi jiným promluvil k následovníkům svým: Totoť jest ona země, kterou se vám často slibovati pamatuji, země nikomu nenáležící, zvěře a ptactva plná…“………


  • – galerie na pijemikrv.tumblr.com (zdroj druhého obrázku) – galerie na Google+ (zdroj prvního obrázku) – galerie na Flickr.com Zdroje informací: noahsprojectblog.wordpress.com | flickr.com/groups/catholic_church | vice.com | folklored.blogspot.cz | tetoviranicovjek.bloger.index.hr


  • Z kraje roku se v Bulharsku převlékají lidé do strašlivých masek, jež jsou k vidění na vesnicích i ve městech. Říká se jim kukeri (bulh. кукери; jedn. č. kuker/кукер). Jejich zjev a zběsilý průvod, při kterém chodí, běhají, skáčou a tančí rituální tance, mají zastrašit zlé duchy, přinést zdraví, plodnost, úrodu i štěstí v dalším……