• Několik let jsem na blednoucím hřbetě této knihy utkvíval pohledem, hádaje, že se titul O nadcházejících bouřích vztahuje k nějakým lyrickým úvahám o povětrnostních změnách, což mě pochopitelně příliš nelákalo. Avšak v říjnu tohoto roku se mi zachtělo četby německé beletrie, pročež jsem vzal svazek na milost, aby slunce obálkovou barvu docela nevysmahlo. Od druhé……


  • Jeducha, která k nám již po mnoho let jezdívá na obřady, nahrála se svou skupinou Ragojka píseň, jejíž text vychází ze staroslověnského proslovu, který můžete každoročně slyšet z úst Vítoslava při Mokošině slavnosti. Zde si můžete skladbu poslechnout a níže si přečíst její text, jeho přibližnou výslovnost i překlad.   Ragojka – Staroslověnská  1. Сътворихомъ……


  • Od posledního sčítání lidu uběhlo již šest let. Tehdy se k pohanství přihlásilo 863 lidí. Česká pohanská společnost se rozhodla udělat nový celkový výzkum, kolik nás pohanů v ČR žije nyní. V krátkém dotazníku rovněž pokládá vlastní otázky ohledně pohanské praxe každého jednotlivce. VYPLNIT DOTAZNÍK


  • Tomáš Kočko vydal v loňském roce album věnované bohu Velesovi, nazvané jednoduše Velesu. Na Tomův koncert jsme se od vydání želbohům nedostali, abychom si jej koupili. Z uveřejněných skladeb však usuzujeme, že se máme na co těšit. Ke skladbám Do Návu a Na konci dní vznikly videoklipy, které určitě stojí za zhlédnutí. Skladba Velesu byla……


  • Náhodou jsme narazili na následující video a rádi bychom na něj touto cestou upozornili. Podívejte se na příběh válečníka, který marně utíká Moraně. Dle titulků se jedná o dílo několika málo jedinců, což je obdivuhodné. Triky by strčily do kapsy lecjakou novodobou pohádku ;) https://www.youtube.com/watch?v=PEb-9TvQ-bE


  • Při příležitosti loňských oslav 940. výročí obce Mokošín byly představeny nové obecní symboly (schválené 5.12.2012). Znak V modrém štítě stříbrná bohyně Mokoša, držící v levé ruce vřeteno a přidržující pravou rukou předivo zakončené dole přeslenem, vše zlaté, podložená dvěma sníženými zúženými zlatými vlnitými břevny a provázená dvěma zlatými odkloněnými obilnými klasy, vyrůstajícími z horního břevna.……


  • Kosmova Kronika Česká, okolo r. 1120: „Ta země toho času ležela nezkušena rádlem, a nebyl do ní vešel člověk, jenž by zkusil, zda úrodná či neúrodná jest…“ … „Tehdy starosta jejich (tj. praotec Čech) …. takto mezi jiným promluvil k následovníkům svým: Totoť jest ona země, kterou se vám často slibovati pamatuji, země nikomu nenáležící, zvěře a ptactva plná…“………


  • – galerie na pijemikrv.tumblr.com (zdroj druhého obrázku) – galerie na Google+ (zdroj prvního obrázku) – galerie na Flickr.com Zdroje informací: noahsprojectblog.wordpress.com | flickr.com/groups/catholic_church | vice.com | folklored.blogspot.cz | tetoviranicovjek.bloger.index.hr


  • Z kraje roku se v Bulharsku převlékají lidé do strašlivých masek, jež jsou k vidění na vesnicích i ve městech. Říká se jim kukeri (bulh. кукери; jedn. č. kuker/кукер). Jejich zjev a zběsilý průvod, při kterém chodí, běhají, skáčou a tančí rituální tance, mají zastrašit zlé duchy, přinést zdraví, plodnost, úrodu i štěstí v dalším……


  • Chorvatské rodnověrské sdružení Perunova Svetinja vztyčilo na vrcholu hory Perun v pohoří Učka Perunův idol.