Domů » ČLENSTVÍ

ČLENSTVÍ

Rodná víra je otevřeným společenstvím a rádi mezi sebou uvítáme každého, kdo je ochoten jakkoliv přispět naší činnosti. Členem se může stát každý starší 18 let, avšak i mladší se mohou účastnit našich akcí a zapojovat se do našich aktivit. Nové členy přijímá sněm, který se obvykle koná u příležitosti Jarovítových slavností poslední sobotu v dubnu. Je nepsaným zvykem, že by se měl zájemce o členství osobně zúčastnit alespoň tří rodnověrských svátků. Členské příspěvky jsou v Rodné víře dobrovolné. Pro účast na našich akcích ani pro zapojení do dalších aktivit není členství v Rodné víře podmínkou, uvítáme podporu od každého i neformálního příznivce.

Při vstupu do Rodné víry je možné podstoupit vstupní obřad, který vychází ze slovanské dospělostní iniciace (samozřejmě s ohledem na věk nově přistoupivšího). Součástí tohoto obřadu mohou být různé očistné rituály a také přijetí slovanského jména. Podstoupení tohoto obřadu není povinné, stejně jako není povinnost přijímat slovanské jméno, každý si může ponechat jméno původní. Vždy závisí na svobodném rozhodnutí každého nového člena, jaké rituály chce nebo nechce podstoupit, a na jeho individuální dohodě s obřadníky.

Pokud se chcete stát našimi členy nebo nás jinak podpořit, neváhejte nás kontaktovat: info@rodnavira.cz

Číslo účtu Rodné víry, z.s.: 2800025993/2010