03.12.2018

Skon Západní Evropy (recenze knihy)

1

Několik let jsem na blednoucím hřbetě této knihy utkvíval pohledem, hádaje, že se titul O nadcházejících bouřích vztahuje k nějakým lyrickým úvahám o povětrnostních změnách, což mě pochopitelně příliš nelákalo. Avšak v říjnu tohoto roku se mi zachtělo četby německé beletrie, pročež jsem vzal svazek na milost, aby slunce obálkovou barvu docela nevysmahlo. Od druhé stránky mě román svým dějem strhl. Nebájí totiž o počasí, nýbrž o naší možné budoucnosti. A jaká náhoda! Nábožensko-politická fikce se počíná v letošní jeseni.


22.04.2015

Žítkovské čarování – J. Jilík (2013)

0

Žítkovské čarovaní - J. JilíkJiří Jilík vydal dříve dvě knihy, které se zabývají žítkovskými bohyněmi:
Žítkovské bohyně: Po stopách lidové magie v Bílých Karpatech (2005)
Žítkovské čarování: Po stopách lidové magie v Bílých Karpatech 2 (2006).

Obě své publikace přepracoval a doplnil. V listopadu 2013 byly vydány v jedné knize nazvané Žítkovské čarování: Pravdivý příběh žítkovských bohyní.

První část knihy, tedy Žítkovské bohyně, shrnuje fakta, která Jiří Jilík o bohyních nashromáždil. Druhá část – Žítkovské čarování, se skládá z osobních zkušeností s jednotlivými bohyněmi napříč časem.


11.01.2014

Vojna Bohov. Helios – Svetovid kontra Jahve – Hefaistos (2003)

0

Výtisk tohoto šedesátiosmistránkového překladu (vydal Nowy Celsus, Krakov 2003) mi na Všeslovanském sjezdě věnoval autor pojednání Marek Głogoczowski. A protože dva jazyčníci nad jejím recensováním zlomili hůl, pustil jsem se do hodnocení nakonec sám.


06.09.2012

Richarda Becker: Die weibliche Initiation im ostslawischen Zaubermärchen (2006)

0

Do skoro dvě desítky let staré, leč asi ještě nadlouho jediné monografie o východoslovanské ženské iniciaci jsem se začetl proto, abychom se lépe seznámili s dosud neobnoveným obřadem, jímž by měla projíti každá dospívající slovanka. Dříve než vypíši vědomosti použitelné pro rekonstrukci.


18.01.2012

Libuše Hrabová: Stopy zapomenutého lidu (2006)

0

Obodritům, Luticům a Srbům – třem západoslovanským národům, které s výjimkou lužického zbytku podlehly v zápase o své přetrvání – je věnována třistadvacettřístránková kniha olomoucké historičky Libuše Hrabové Stopy zapomenutého lidu, kterou roku 2006 vydalo českobudějovické nakladatelství Veduta. Jak napovídá podtitul Obraz dějin Polabských Slovanů v historiografii, příručka není klasickými dějinami, nýbrž jen rozšířeným přehledem středověkých a novověkých prací s polabskoslovanskou thematikou. Takové zúžení je oprávněné, protože k sepsání úplných dějin slovanského Polabí by síly jednoho vědce nestačily.


18.05.2011

Zenon Kosidowski – Na počátku bylo slovo (1992)

0

Kniha polského biblisty je velice poutavou četbou. Kromě toho, že se na mnoha místech věnuje pohanství a jeho soupeření s jednobožstvím, tkví její stěžejní přínos v odhalování ahistoričnosti Nového zákona. Křesťanství jako náboženství opírající se o Písmo působí totiž na běžného člověka hodnověrněji než jazyčství bez posvátné knihy. Třebaže se mnozí od víry v Žida oprostili, jejich postoj obráží spíše znechucení z obecného nedodržování křesťanské mravouky. Jak hluboké kořeny zapustilo učení starožitného katolicismu, se dobře vidí s příchodem vánoc. Rádobypoučné sloupky v novinách co rok opakují pověst o dobrotivosti lykijského biskupa Mikuláše, ačkoli byl tento pro svoji nevýznamnost vyškrtnut ze seznamu světců samým papežem (s. 259)


01.05.2010

Magdalena Beranová: Slované (2000)

0

Kniha poutavým a i laikům srozumitelným způsobem zachycuje dějiny Slovanů od jejich stále plně nevyjasněných počátků, přes výboje do celé východní, jihovýchodní i střední Evropy až po zrod, zánik i upevnění jednotlivých států a říší v Evropě do 12. století.


18.05.2009

Další knihy

0

Martin Pitro, Petr Vokáč: Bohové dávných Slovanů (2002) Naďa a Martin Profantovi: Encyklopedie slovanských bohů a mýtů (2000) Michal Lutovský: Hroby předků (1996) Michal Lutovský, Naďa Profantová: Sámova říše (1995) Zdeněk Váňa: Svět slovanských bohů a démonů (1990) Bohuslav Chropovský: Slované (1989) Zdeněk Váňa: Svět dávných Slovanů (1983) kněz Helmold: Slovanská kronika (1947) Záviš Kalandra: České pohanství (1947)… Celý článek


01.05.2009

Dušan Třeštík: Mýty kmene Čechů (2003)

0

Dnes snad nejznámější historik zaobírající se ranými českými dějinami Dušan Třeštík opět překvapil českou čtenářskou obec, když v roce 2003 Nakladatelství Lidové noviny vydalo jeho novou knihu Mýty kmene Čechů.


05.08.2007

Georges Dumézil – Mýty a bohové Indoevropanů (1997)

0

Tato knížka je souborem několika vzorových prací George Dumézila, francouzského jazykovědce, historika náboženství a kavkazologa (1898-1986). Jak již název napovídá, tato publikace ukazuje průřez v Dumézilově bádání v oblasti starého indoevropského náboženství a má za úkol seznámit čtenáře s jeho hlavními tezemi a umožnit základní orientaci jak v rozsáhlém Dumézilově díle, tak v problematice výzkumu indoevropských náboženství. Není také od věci poznamenat, že tato publikace je jako jediná ukázka Dumézilových prací dostupná v češtině.