• Několik let jsem na blednoucím hřbetě této knihy utkvíval pohledem, hádaje, že se titul O nadcházejících bouřích vztahuje k nějakým lyrickým úvahám o povětrnostních změnách, což mě pochopitelně příliš nelákalo. Avšak v říjnu tohoto roku se mi zachtělo četby německé beletrie, pročež jsem vzal svazek na milost, aby slunce obálkovou barvu docela nevysmahlo. Od druhé……


  • Jiří Jilík vydal dříve dvě knihy, které se zabývají žítkovskými bohyněmi:Žítkovské bohyně: Po stopách lidové magie v Bílých Karpatech (2005)Žítkovské čarování: Po stopách lidové magie v Bílých Karpatech 2 (2006). Obě své publikace přepracoval a doplnil. V listopadu 2013 byly vydány v jedné knize nazvané Žítkovské čarování: Pravdivý příběh žítkovských bohyní. První část knihy, tedy……


  • Výtisk tohoto šedesátiosmistránkového překladu (vydal Nowy Celsus, Krakov 2003) mi na Všeslovanském sjezdě věnoval autor pojednání Marek Głogoczowski. A protože dva jazyčníci nad jejím recensováním zlomili hůl, pustil jsem se do hodnocení nakonec sám.


  • Do skoro dvě desítky let staré, leč asi ještě nadlouho jediné monografie o východoslovanské ženské iniciaci jsem se začetl proto, abychom se lépe seznámili s dosud neobnoveným obřadem, jímž by měla projíti každá dospívající slovanka. Dříve než vypíši vědomosti použitelné pro rekonstrukci.


  • Obodritům, Luticům a Srbům – třem západoslovanským národům, které s výjimkou lužického zbytku podlehly v zápase o své přetrvání – je věnována třistadvacettřístránková kniha olomoucké historičky Libuše Hrabové Stopy zapomenutého lidu, kterou roku 2006 vydalo českobudějovické nakladatelství Veduta. Jak napovídá podtitul Obraz dějin Polabských Slovanů v historiografii, příručka není klasickými dějinami, nýbrž jen rozšířeným přehledem…


  • Kniha polského biblisty je velice poutavou četbou. Kromě toho, že se na mnoha místech věnuje pohanství a jeho soupeření s jednobožstvím, tkví její stěžejní přínos v odhalování ahistoričnosti Nového zákona. Křesťanství jako náboženství opírající se o Písmo působí totiž na běžného člověka hodnověrněji než jazyčství bez posvátné knihy. Třebaže se mnozí od víry v Žida…


  • Kniha poutavým a i laikům srozumitelným způsobem zachycuje dějiny Slovanů od jejich stále plně nevyjasněných počátků, přes výboje do celé východní, jihovýchodní i střední Evropy až po zrod, zánik i upevnění jednotlivých států a říší v Evropě do 12. století.


  • Martin Pitro, Petr Vokáč: Bohové dávných Slovanů (2002) Naďa a Martin Profantovi: Encyklopedie slovanských bohů a mýtů (2000) Michal Lutovský: Hroby předků (1996) Michal Lutovský, Naďa Profantová: Sámova říše (1995) Zdeněk Váňa: Svět slovanských bohů a démonů (1990) Bohuslav Chropovský: Slované (1989) Zdeněk Váňa: Svět dávných Slovanů (1983) kněz Helmold: Slovanská kronika (1947) Záviš Kalandra: České pohanství (1947)……


  • Dnes snad nejznámější historik zaobírající se ranými českými dějinami Dušan Třeštík opět překvapil českou čtenářskou obec, když v roce 2003 Nakladatelství Lidové noviny vydalo jeho novou knihu Mýty kmene Čechů.


  • Tato knížka je souborem několika vzorových prací George Dumézila, francouzského jazykovědce, historika náboženství a kavkazologa (1898-1986). Jak již název napovídá, tato publikace ukazuje průřez v Dumézilově bádání v oblasti starého indoevropského náboženství a má za úkol seznámit čtenáře s jeho hlavními tezemi a umožnit základní orientaci jak v rozsáhlém Dumézilově díle, tak v problematice výzkumu…