Magdalena Beranová: Slované (2000)


Magdalena Beranová - Slované Kniha poutavým a i laikům srozumitelným způsobem zachycuje dějiny Slovanů od jejich stále plně nevyjasněných počátků, přes výboje do celé východní, jihovýchodní i střední Evropy až po zrod, zánik i upevnění jednotlivých států a říší v Evropě do 12. století. Autorka, profesí archeoložka, si však všímá nejen politických dějin, ale v centru jejího zájmu je rovněž hospodářství – především vývoj zemědělství a řemesel – a v neposlední řadě také všední život, počínaje stravou, oblečením, bydlením až po nemoci, léčení, zrození a smrt. Opominuta není ani kultura (literatura a písemné památky vůbec, hudba a hudební nástroje, architektura, výtvarné a užité umění (zejména proslulé šperkařství) včetně její duchovní složky. Zde se záhy začalo pohanství střetávat s křesťanstvím, které nakonec sice zcela převládlo, ale při zachování mnoha dřívějších zvyků a dalších residuí (víra v upíry, uctívání různých přírodních jevů a bytostí apod.).

Ke kladu autorky je třeba přičíst, že nesahá ke spekulacím, ale svůj střízlivý výklad opírá především o archeologické nálezy, samozřejmě také o nepříliš početné dochované písemné prameny a bere v úvahu i výsledky dosavadní fundované vědecké literatury.

Nedílnou složkou knížky je velké množství obrazového materiálu, ať již jde o vyobrazení jednotlivých artefaktů, přehledné obrazové tabule, snímky přímo z archeologických nalezišť i pokusů o rekonstrukce různých objektů, až po snímky z dnes stále populárnější experimentální archeologie.

Věříme, že kniha, jejíž text od prvního vydání přešel pečlivou revizí autorky i odborného recententa a na řadě míst byl upřesněn a rozšířen, zaujme nejen jednotlivé profesní odborníky (archeology, historiky, slavisty, etnology atd.), ale i širokou veřejnost a všechny zájemce o naši i evropskou minulost.

Nakladatelství Libri, Praha 2000. 312 stran, doporučená cena 245,- Kč.


Leave a Reply

%d bloggers like this: