Mokoš v obecním znaku obce Mokošín

Bohyně Mokoš v obecním znaku obce Mokošín


Mokošín - obecní znak s Mokošou Při příležitosti loňských oslav 940. výročí obce Mokošín byly představeny nové obecní symboly (schválené 5.12.2012).

Znak

V modrém štítě stříbrná bohyně Mokoša, držící v levé ruce vřeteno a přidržující pravou rukou předivo zakončené dole přeslenem, vše zlaté, podložená dvěma sníženými zúženými zlatými vlnitými břevny a provázená dvěma zlatými odkloněnými obilnými klasy, vyrůstajícími z horního břevna.


Název obce je odvozen od staroslovanské bohyně Mokoša, která představuje Matku syrou zemi. Pečovala o úrodu, chov dobytka, pěstování lnu a jeho předení, Mokoša byla ochránkyní žen, především přadlen. Na zdejším kopci byla snad Mokoša uctívána a pálily se tu obětní ohně. Socha, vytesaná z lipového kmene na zalesněném pahorku v obci, je symbolem obnovené, více než tisícileté tradice uctívání této pohanské bytosti, jež si připomíná obec každoročně poslední říjnový pátek. Použití figury bohyně, jako přadleny v obecním znaku vyplývá tedy z historické kontinuity a její podoba vychází z již existující sochy. Použití figury klasu symbolizuje úrodnost Polabí, ve kterém obec Mokošín leží. Zvlněná břevna v modrém štítě představují artézské studně – vodu na Mokošínsku.

Stránky obce Mokošín

zdroj textu: Mokošínský zpravodaj
zdroj obrázku: wikipedia.org


Leave a Reply

%d bloggers like this: