• Nad obcí Kublov (okr. Beroun) se vypíná vrch Velíz (ještě na přelomu 19. a 20. stol. Velís) o nadmořské výšce 595 m.n.m. Dle archeologických průzkumů zde stávalo pravěké sídliště, které přetrvalo i v době keltské a slovanské. Jak název napovídá, v dobách slovanských byl kopec spjat s bohem Velesem. Již v počátku slovanského osídlení se……


  • vyšlo: Axis Mundi 2 (1/2007), Bratislava 2008, s. 17-38. V této studii se pokusíme nastínit šíři problému možné spojitosti kultu sv. Jiří v slovanském lidovém prostředí se slovanským předkřesťanským náboženstvím a mytologií. Naším výchozím materiálem jsou tedy folklorní útvary, zejména obřadní písně. Materiál je to však natolik rozsáhlý, že pochopitelně nebylo možné jej pro účely této studie……


  • Úkol přesně vymezit mytologický rámec oslav zimního slunovratu u Slovanů je kvůli kritickému nedostatku zpráv o slovanské mytologii vůbec nadmíru složitý, neřku li v absolutní výpovědní hodnotě neuskutečnitelný. Historické zprávy o slovanských oslavách zimního slunovratu chybí úplně, informují nás až středověké církevní zákazy, stopy v dnešních slovanských jazycích a především materiály zachycované etnografickým výzkumem od 19. století,……


  • SNAŽÍCE SE O OCHRANU PRASTARÝCH PRÁV VZNEŠENÉHO ČESKÉHO NÁRODA STATEČNÉHO VE ZBRANI PEVNĚ DODRŽUJÍCÍHO SVÉ STARÉ MRAVY HLUBOCE UVÁŽLIVÉHO NESPOUTANÉHO A SMĚLÉHO sepsal roku 1999 Jaroslav Janovec spisek slovanské PRÁVO archaické ABY NEZANIKLO, CO NAŠI PŘEDCI UCTÍVALI ÚVOD Nejstarší slovanské právo, neboli slovanské právo archaické nelze ani při vší dobré vůli zcela extrahovat a ukázat v čisté……