Ragojka - Staroslověnská

Ragojka – Staroslověnská


Jeducha, která k nám již po mnoho let jezdívá na obřady, nahrála se svou skupinou Ragojka píseň, jejíž text vychází ze staroslověnského proslovu, který můžete každoročně slyšet z úst Vítoslava při Mokošině slavnosti.

Zde si můžete skladbu poslechnout a níže si přečíst její text, jeho přibližnou výslovnost i překlad.

 

Ragojka – Staroslověnská 

1.
Сътворихомъ вечерѭ вельѭ;
азъ, рабъ богынѩ Мокоши, зовѫ прадѣды на нѭ.

Ref.:
Вьси наши дѣди, не стоите зади.
Мрьтво тетъко, грѧди къ живѫщии чѧди.

2.
Сы съ дружиноѭ цѣлоѭ
молѭ, поидѣте, да въкусите нашеѩ кръмлѩ.

Ref.:
Вьси наши дѣди, не стоите зади.
Мрьтво тетъко, грѧди къ живѫщии чѧди.

3.
Чрьнобоже и Морѣно,
прошѫ, приведѣта из рая стары ѩзычьникы.

Ref.:
Вьси наши дѣди, не стоите зади.
Мрьтво тетъко, грѧди къ живѫщии чѧди.

přibližná výslovnost 

1.
S’tvorichom‘ večerjǫ velijǫ;
az‘, rab‘ bogyňę Mokoši zovǫ pradědy na ňǫ.

Ref.:
Vʼsi naši dědi, ne stojite zadi.
Mrtvo tet’ko, grędi k‘ živǫštiji čędi.

2.
Sy s‘ družinojǫ cělojǫ moljǫ,
pojděte, da v’kusite našeję krmlję.

Ref.:
Vʼsi naši dědi, ne stojite zadi.
Mrtvo tet’ko, grędi k‘ živǫštiji čędi.

3.
Črnobože i Morěno, prošǫ,
priveděta iz raja stary języčʼniky.

Ref.:
Vʼsi naši dědi, ne stojite zadi.
Mrtvo tet’ko, grędi k‘ živǫštiji čędi.

Pozn.:
ǫ = nosové on
ę = nosové en
ʼ = písmeno před ʼ je zdůrazněno, jakoby stálo samostatně

Překlad

1.
Uspořádali jsme hostinu velikou,
já, služebník bohyně Mokoše zvu pradědy na ní.

Ref.:
Všichni naši dědové, nestůjte vzadu,
mrtvá teto, přijď k žijícím potomkům.

2.
Jsa s celou mojí družinou prosíme,
pojďte okusit naše pokrmy.

Ref.:
Všichni naši dědové, nestůjte vzadu,
mrtvá teto, přijď k žijícím potomkům.

3.
Černobože a Morano,
prosím, přiveďte z Návi staré jazyčníky.

Ref.:
Všichni naši dědové, nestůjte vzadu,
mrtvá teto, přijď k žijícím potomkům.


2 komentáře: “Ragojka – Staroslověnská”

Leave a Reply