• Na malém pohraničním hradišti kmene Čechů (tedy asi 1 km od dnešní Prahy) se už po 28. uskutečnily válečnické jarní slavnosti k poctě boha Jarovíta. My všichni, kdo umíme dohlédnout i za oponu, víme, že dokud neproběhnou tyto oslavy, nikdy u nás v Čechách zima ještě svou vládu nevzdá. Bylo tomu tak i tento rok……


  • Jarovítovy slavnosti se opět konaly na hradišti Dolní Břežany poslední víkend v dubnu. Akci jsme tento rok pojali spíše jako soukromou (proto nebyla zveřejněna pozvánka dopředu). Po obřadu proběhly tradiční hry na počest boha Jarovíta – lukostřelba, hod kamenem, přetahování. Akci zpestřila návštěva příslušníka policie, kterého na místo povolala jedna okolo procházející paní. Jak jsme……


  • V naší fotogalerii přibyly fotky z letošních Jarovítových slavnosti. Najdete je zde.


  • Na devátý ročník oslav Jarovíta příznivci slovanské tradice a duchovna čekali netrpělivě. Rod Jarovíta, který zajišťuje průběh oslav připravoval, uchystal totiž některé změny, mající za cíl zkvalitnit a propracovat slavnosti. Podle ohlasů lze soudit, že se dobře podařilo nové prvky zakomponovat do mnohaletou tradicí ustáleného základu slavností. I tentokrát stejně jako každý rok akce začala pochodem v jehož čele byl……


  • Ze slavnosti na počest Jarovíta z roku 1997 přinášíme pouze fotografie.