• Na malém pohraničním hradišti kmene Čechů (tedy asi 1 km od dnešní Prahy) se už po 28. uskutečnily válečnické jarní slavnosti k poctě boha Jarovíta. My všichni, kdo umíme dohlédnout i za oponu, víme, že dokud neproběhnou tyto oslavy, nikdy u nás v Čechách zima ještě svou vládu nevzdá. Bylo tomu tak i tento rok……