Rodná víra z. s.

Věstník pro Rodný slovanský sněm 2015


svargaPři příležitosti XII. ročníku Rodného slovanského sněmu, který se letos bude konat v Lublani, jsme ve spolupráci s Dažbogovými vnuky vydali věstník Sláva. Jeho obsahem je představení rodnověreckých uskupení na územi ČR a SR (odpovídající stavu k vydání). Na posledních stranách si můžete přečíst naše vyjádření k rozšířenému padělku, a sice k Slovansko-árijským védám.

Věstník si můžete stáhnout zde.
O letošním Rodném slovanskému sněmu píše slovinská rodnověrecká skupina Slovenski staroverci zde.


Leave a Reply