Rodná víra - Jarovítovy slavnosti 2019

Slavnosti Jarovíta 2011


Rod Jarovíta jakožto součást společenství RODNÁ VÍRA Vás zve na tradiční (nejméně již 15té)

JARNÍ SLAVNOSTI K POCTĚ
JAROVÍTA
„MOCNÉHO BOHA SÍLY, ZRODU I BOJE“

OSLAVY SE USKUTEČNÍ DNE 30.4.2011
SRAZ ÚČASTNÍKŮ – 12:00
PŘÍRODNÍ ZOO , PRAHA – ZBRASLAV

Slavnosti Jarovíta jsou akcí s dlouholetou tradicí, která má za cíl oslavit příchod jara, ročního období, kdy celá příroda je posilována nadpozemskou mocí, která živočichy i rostliny vzpíná k novému rozkvětu. Vlastnosti bujaré přírody v tomto období naši slovanští předci zosobňovali v bohu Jarovítovi, kterému je zasvěcen nejen staroslovanský obřad, který proběhne v rámci programu oslav a jehož součástí je i věštba (tzv. metání losů) pro následující rok, ale také jarní zápolení mužů i dětí. V závěru akce proběhne i bujará hostina, potřebný to atribut každých slovanských slavností. Velmi bychom uvítali, kdyby se účastníci akce aktivně zapojili do programu oslav, neboť zejména tak Jarovítovi a silám které zosobňuje projevovali naši předci úctu.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:
Slavnosti jsou zahájeny několikakilometrovým pochodem hornatým terénem na nedaleké staroslovanské hradiště. Oslavy se konají v přírodě, což musí odpovídat také oděvu a vybavení – vlastní luk, štít či zbraň je vhodné si vzít s sebou. Jedná se o válečnické oslavy, prosím počítejte s tím.

MEDOVINA A JÍDLO:
Každý účastník si zajišťuje sám ! Je vhodné přinést nějaký pokrm osobně připravený k pohoštění druhých i bohů. Pokud se někdo chce podílet na vepřové pečeni nechť dopředu informuje organizátory.

V případě zájmu o účast piště na ndh@volny.cz nebo telefonujte na 731576690, bylo by dobré ještě před akcí svou účast oznámit.

„V mé družině jsou chrabří bojovníci – v třeskotu trub narozeni, hrotem kopí odkojeni, v přilbách válečných kolébáni, v bitvách lítých vychováni“ „Cesty klestí, rokle znají, stržemi se prosekají – jako lační vlci letí krajem za svou čest a slávu svého pána“ (Slovo o pluku Igorově).


Leave a Reply

%d bloggers like this: