Rodná víra z. s.

Při sčítání lidu 2011 se přihlásím k pohanství


Před časem Rodná víra vyvěsila výzvu, aby se při sčítání lidu 2011 rodnověrci přihlásili k slovanskému pohanství. Později však bylo zjištěno, že sečtena budou jen ta vyznání, která mají u ČSÚ vlastní kód. Tuto podmínku „slovanské pohanství“ nesplňovalo a jeho získání již nebylo při tomto sčítání dosažitelné. Proto se Rodná víra rozhodla, že podpoří získání samostatného kódu alespoň pro „pohanství“ obecně. Proto společně s Pohanskou federací poslala ČSÚ žádost o přidělení kódu pro pohanství, přičemž podobnou žádost odeslaly i další pohanské organizace a skupiny v ČR.

Proto děkujeme všem, kteří podpořili výzvu „Při sčítání lidu 2011 se přihlásím k slovanskému pohanství“, ale ta však bohužel nemohla docílit svého účelu, proto byla stažena. Proto nyní vyvěšujeme odkaz na výzvu „Při sčítání lidu 2011 se přihlásím k Pohanství“, která snad může při vysokém počtu přihlášených napomoci získání kódu pro pohanství. V případě úspěchu to bude jediná reálná možnost, jak se při tomto sčítání přihlásit aspoň k polyteismu.

http://www.facebook.com/event.php?eid=145042928883095&ref=mf


Leave a Reply

%d bloggers like this: