Rodná víra z. s.

Věděli jste, že…


… nejsme jen spolek akademiků a studentů? Kupříkladu u nás najdete víc právníků než osob profesně spjatých se slavistikou, religionistikou, mytologií a příbuznými obory.

Mokošin idol v Mokošíně… první Jarovítovy slavnosti se konaly již před 20 lety, tedy v roce 1996?

… modlu Mokoše, kterou jsme vztyčili v roce 2007, přijala obec Mokošín za svojí a má jí nyní ve svém obecním znaku?

… pozvání předků na obřad slavnosti Mokoše je provoláváno staroslověnštinou?

… na vrch Bacín, kde pořádáme Dožínky, přinášeli dávní pohané své obětiny už před 10 tisíci lety?

… rozdíl mezi věkem nejmladšího a nejstaršího člena je víc než 30 let?

… se Rodná víra objevila v televizi? Např. v roce 2008 v pořadu Cesty víry, díl můžete zhlédnout zde.

… Rodná Víra vznikla v roce 2000 spojením Rodu Jarovíta a Rodu Mokoše, do té doby již několik let fungujících samostatných občin?

… rod Jarovíta uspořádal s velkou pravděpodobností první organizovanou slovanskou akci na našem území po dlouhých staletích?

… že málem došlo k odcizení Mokošina idolu? Obyvatelé Mokošína jej zachránili na poslední chvíli!


Leave a Reply