Smrt nesem ze vsi, léto do vsi!

Smrt nesem ze vsi, léto do vsi!


Vynášení MoranyLidový zvyk vynášení Smrti, Smrtholky, Morany se na mnoha místech koná každý rok. Je to jeden z mála obyčejů, které, jak se zdá, po několikaletém úpadku zase získávají na popularitě. My jsme letos vynesli zimu z Mokošína. Vybrali jsme si pro to neděli nejblíže po jarní rovnodennosti.

Shodou okolností jsme tentokrát Moranu nevyráběli v lesíku nad vsí, ale přímo u obecního úřadu. Nutno podotknout, že to dává větší smysl než to, jak jsme to dělali v letech minulých. Obřadu se s námi účastnilo i několik obyvatel Mokošína včetně paní starostky.

Vítoslav celou věc zahájil pár slovy, Morany se ujala jedna z přítomných slečen a za zpěvu příhodných písní jsme se v průvodu vydali k Mokošinu idolu. Morana byla postavena do ohniště a čekal ji nevyhnutelný osud (tedy ten, v jaký všichni doufali). Vítoslav pronesl před jejím zapálením krátkou řeč, poté už všichni napjatě čekali, jak se Smrti bude v žáru líbit. Trvalo jí dlouho, než chytla. Z tohoto světa se jí očividně vůbec nechtělo.

Jakmile byl osud Morany jasný, zazněly další písně a paní starostce bylo předáno líto. Průvod se s novým létem následně vydal zpět do vsi.


Leave a Reply

%d bloggers like this: