Mokošin den 2022

Mokošin den 2022 pohledem Svatobory


Letos byla Mokošina slavnost tak kouzelná, jak jenom může být kouzelný začátek tmavého období. Kouzlo Temné Matky, duše našich pramatek a prabáb, které přijaly naše pozvání a přišly nás navštívit u modly Mokoše, doprovodilo můj iniciační obřad. 

Tentokrát to z mého pohledu vypadalo jinak: měsíc plnění iniciačních úkolů, celodenní příprava na obřad, zkoušení role pomocnice žerce/kněžky. Namísto obvyklého pokecu u ohně na oblíbená témata v pěkném oblečení s jinými účastníky mě čekalo až do samotného obřadu učení se části proslovu k pozvání předků staroslověnsky, příprava zrní, chleba – korovaje, opakované zkoušení obřadu s Veleslavou a Vítoslavem, čekání na tradiční Mstislavův guláš, další iniciační zkouška a konečně – přijetí do společnosti souvěrců a přijetí duchovního jména Svatobora. 

Tomu poslednímu bodu už měly možnost přihlížet místní paní sedící na lavičce u modly Mokoše. Tam mě také členové Rodné víry kmotrovským pochodem kolem dokola přijali. Zaznělo veselé uvítání a následovalo šťastné objetí. 

Samotný obřad k uctění Mokoše byl pořádán s příchodem tmy. Účastníci se přiblížili na místo obřadu s písní, následovalo pozvání předků k nám na hodokvas, poděkování Mokoši za úrodu, za rodinu, políbení země, obětování zrní, ovčí stříže a medoviny do jamky pod modlou v tlumeném světle svíček, připití medovinou z okřínu každým účastníkem, poděkování ženám bránícím Ukrajinu a také prosby o hojnost a plodnost. Místní se tentokrát moc obřadu neúčastnili, spíš ho pozorovali. 

Potom následoval tradičně hodokvas s dobrým gulášem, kaší pro pozvanou mrtvou tetu, korovajem a koláčem, Rostislavovou pomazánkou a mnoha dalšími jídly. Samozřejmě se pila medovina, víno a pivo. Nechyběla tentokrát ani muzika, bylo nás hodně a hráli a zpívali jsme opravdu dlouho, skoro do rána.

Na závěr chci poděkovat všem účastníkům, zejména Veleslavě a Vítoslavovi za krásnou zkušenost s Mokošinou slavnosti v nové roli a přeji nám všem sejít se příští rok na stejném místě se stejnými souvěrci a možná i dalšími tradicemi poobřadní oslavy dne naší Matky. 

Svatobora


Leave a Reply

%d bloggers like this: