Domů » SLOVANÉ » BOHOVÉ » Podaga

Podaga

Bůh uctívaný v Plönu ve Vagrii, kde měl svůj chrám „s modlou vymyšlených tvarů“, o kterém zanechal zmínku Helmold. Nic bližšího o něm nevíme. Někdy bývá jeho jméno vykládáno jako přesmyčka z „pogoda“, tedy by se jednalo o boha počasí. Jeho svatyně byla vyvrácena v letech 1138-39.

Literatura:
Pitro, Martin, Vokáč, Petr: Bohové dávných Slovanů. Praha 2002.
Profantovi,Naďa a Martin: Encyklopedie slovanských bohů a mýtů. Praha 2000.