• (recense představení 14. 12. 2007) Komuž je libo se na bezmála půldruhou hodinu přenésti do staropohanského věku, ať navštíví pražské Divadlo v Dlouhé. Římský dramatik z 1. století nás zavádí do truchlivého děje řeckého královského rodu krutě stíhaného vůlí bohů.


  • Tato knížka je souborem několika vzorových prací George Dumézila, francouzského jazykovědce, historika náboženství a kavkazologa (1898-1986). Jak již název napovídá, tato publikace ukazuje průřez v Dumézilově bádání v oblasti starého indoevropského náboženství a má za úkol seznámit čtenáře s jeho hlavními tezemi a umožnit základní orientaci jak v rozsáhlém Dumézilově díle, tak v problematice výzkumu…


  • Historický román Józefa Ignacy Kraszewského (1812-1887) Stará báje (Stara baśń), se stal předlohou stejnojmenného filmu, který byl natočen v roce 2003 režisérem Jerzym Hoffmanem, takže se nabízí srovnání. Příběh se odehrává v 9. století a jeho ústředním motivem je boj polanských zemanů proti tyranskému knížeti Pepelkovi, který se bratříčkuje s Němci a chce v zemi…