02.11.2020

Tak trochu jiný Mokošin den (2020)

0

Mlčky kráčeli tou lesní cestou, doprovázeni jen tichým šelestem listí a droboučkými kapičkami podzimního mrholení. Nespěchali, ve vůkol panující tmě to ani jinak nešlo. Větve stromů jako by se natahovaly přes cestu ve snaze zachytit chomáče vlasů obou poutníků, či snad jim nahnat strach svými stíny vrhanými do bláta na cestě mdlým měsíčním světlem. Stromy… Celý článek


05.11.2018

Mokošin den 2018 s Ragojkou

0

Mokošin den 2018Letošní Mokošina slavnost měla opět svou specifickou atmosféru. Oproti jiným ročníkům jsme se sešli v poměrně malém počtu, ale i nezvyklá komorní účast měla něco do sebe. Během obřadu proběhla iniciace Radky a jedinečný zážitek z celého večera umocnila kapela Ragojka, která nám zazpívala i přímo během samotného obřadu – s písní přišli spolu s námi na obřadiště, písní podpořili Vítoslavovo vzývání předků a písní ukončili i zmíněnou iniciaci. Následně s námi pili a hodovali a my budeme jedině rádi, když by si to celé s námi i za rok zopakovali!

Fotky z akce v článku.


30.10.2016

Mokošina slavnost 2016

2

Mokošina slavnost 2016K uctění bohyně Mokoše a předků a rozloučení se s plodnou částí roku se nás sešlo opět hodně. Mokošina slavnost patří mezi ty slavnosti pořádané Rodnou vírou, na něž se sjede jak více našich členů, tak návštěvníků. Letos tomu nebylo jinak. V průběhu odpoledne a podvečera se na pahorku u Mokošína začali objevovat i ti, se kterými jsme se neviděli od jara, od minulého roku či ještě déle.

V Přelouči jsme se potkali s Lutoborem, který zoufale hledal obchod, v němž by doplnil zásoby piva na večer, a později s Vítoslavem. V této skromné sestavě jsme v Mokošíně nezůstali dlouho. Místo u hodovního ohniště se postupně zaplnilo téměř všemi členy Rodné víry, přáteli a známými, mezi nimiž nechyběli ani lidé z Pohanského kruhu, a také nově příchozími. Někteří z nich neměli problém se do různorodého kolektivu zařadit, jiným jsme se to snažili co nejvíce ulehčit.

Během odpoledne se nasbíralo dřevo na oheň, připravily se louče, vařila se obilná kaše a ochutnávalo se, co kdo donesl a nabídl. Zaujala mě například na místě Jeduchou a Rostislavem připravená ukrajinská pomazánka. My jsme i se Mstislavem a naším synem absolvovali soukromý rodinný obřad a poté se snažili prohodit alespoň pár slov se všemi příchozími.


13.11.2014

Slavnosti bohyně Mokoše 2014

0

Mokošina slavnost 2014Na letošní Mokošín jsem se velmi těšil. Zaprvé jsem se ještě nikdy předtím říjnových slavností bohyně Mokoše nezúčastnil, protože v Hradci Králové máme v době tradičního konání svátku vždy podzimní prázdniny a to mám jako vedoucí dětského oddílu každoročně plno. Letos však náhodou prázdniny padly na jiný termín a tak jsem mohl poprvé přijet uctít krásnou mokošínskou modlu. Druhým důvodem byl pro mě zcela zásadní sváteční náboj letošní akce – před jejím konáním jsem byl totiž postřižen se dvěma dalšími druhy a konečně jsme oficiálně přijali svá slovanská jména. Avšak ze všeho nejdůležitější byl pro mne důvod třetí. Jako otec pětiměsíční Doubravky jsem se velmi těšil, až představím naši dceru bohyni-matce a tím ji uvedu do občiny slovanských rodnověrců.

Několik týdnů před obřadem jsem proto naše ubohé miminko trápil přeměřováním jeho tělesných mír a své oči pokoušel nočním šitím poněkud zálesácky, avšak s o to upřímnějším srdcem sestehované lněné kytlice. Když jsem v předvečer obřadu kolem půl jedné v noci došíval poslední stehy Doubravčiny tuniky, v duchu jsem už prožíval ty slavnostní chvíle.


18.11.2012

Mokošina slavnost 2012

0

Svarga Letošní oslava Mokošina svátku byla v mnoha ohledech jiná, ač tak mohu soudit pouze z toho, co jsem slyšela a četla, neb se jednalo o první slavnost Matky země, které jsem se zúčastnila. I přes tento fakt se mi dostalo té cti, že jsem vedla obřad. Úděl kněžky mi byl svěřen jako iniciační úkol. Součástí letošní Mokošiny slavnosti byla totiž i iniciace 3 nových členů RV a postřižiny, proto jsme na vrch u Mokošína vyrazili již ve čtvrtek odpoledne. Část iniciačních úkolů se totiž konala už v noci a druhý den zrána. Po celou dobu panovaly nízké teploty, které se první noci blížily k nule, a nepříjemné poprchávání, které se sobotního dopoledne změnilo ve sněžení.


03.11.2011

Mokošina slavnost 2011

0

Svarga Počas môjho pôsobenia v rodnovereckej obci môžem povedať, že práve slávnosť Matky Mokoše a s ňou súvisiace Dušičky, či Sviatosť Predkov boli obradmi, ktoré som navštívil asi najviac. Naprieč troma západoslovanskými krajinami a v piatich občinách. Napriek tomu, že mojím patrónom je niekto iný, sú to hlavne predkovia, ktorým sa dáva úcta najväčšia v rodnoverí ako takom. Na slovanskom území je mnoho miest, ktoré nesú mená jednotlivých božských entít a preto som sa prirodzene tešil, ak môžem dať úctu tejto bohyni práve na mieste, akým je Mokošín pri Přelouči a zároveň to bude aj prvým obradom, ktorý navštívim s mojimi priateľmi z Čiech, Moravy či Slezska, združených pod Rodnou vírou.


31.10.2008

Mokošina slávnosť 2008

0

Svarga S radosťou som tento rok prijal pozvanie na Mokošinu slávnosť, ktorá sa opäť konala v malej českej obci Mokošín, zrejme pomenovanej podľa tejto významnej bohyne. Spolu so mnou sa zo Slovenska na tento obrad vybral aj Michal, ktorému sa chcem touto cestou poďakovať, že sa odhodlal oboch nás na túto slávnosť odviezť. Cesta zo stredného Slovenska bola totiž dosť dlhá a úmorná a keďže náš atlas neobsahoval polohu menších dedín, tak sme v závere cesty aj trochu poblúdili.


03.11.2007

Mokošina slavnost 2007

0

Mokoš Den 26. října tohoto roku se vepsal do dějin Rodné víry zlatým, přesněji řečeno lipovým písmem. Čeští rodnověrci totiž poprvé v novodobé historii vztyčili a následně posvětili božský idol z lipového kmene. Práce na tesání probíhala po několik dní a ani v den slavnosti nebraly povinnosti konce. V potu tváře bylo zapotřebí dopravit, zespodu opálit a následně do připravené jámy zapustit a upevnit na 700 kg těžkou dřevěnou modlu zpodobňující bohyni Mokoš, Matičku zemi slovanského lidu.

Úporná práce se však vyplatila. Když bylo vše u konce, ještě stále přijížděly roztroušené skupinky jazyčníků, které se do Mokošína u Přelouče vypravily z různých koutů naší vlasti a dokonce i ze zahraničí. Tak i já kráčel podzimním lesem provoněným sváteční atmosférou k ohništi, jehož plaménky již praskaly a ozařovaly zšeřený zalesněný kopec. Jubilejní desátý ročník oslav Mokošina dne byl význačný nejen vztyčením mohutného idolu, ale i první oficiální návštěvou představitelů obce, která byla podle slovanské bohyně pravděpodobně pojmenována. Díky vstřícnosti pana starosty Jaroslava Mrkvičky bylo totiž vztyčení a tedy i posvěcení modly legálně umožněno.


04.11.2003

Mokošina slavnost 2003

0

SvargaV pátek 31.10.2003 proběhl jeden z největších svátků pořádaných společenstvím Rodná víra – Mokoš, svátek Matky země a předků, který tvoří spolu s jarní oslavou Jarovíta, páteř jazyčnických svátků v Čechách.

Oslava svátku Mokoše připadá na období „dušiček“. Jedná se o původní svátek, který předcházel současnému vnímání tohoto období. V období podzimu, kdy vrcholí období sklizně kořenových zelenin a příroda dává společnosti poslední plody roční úrody, patřil svátek Mokoše, bohyně země, k poděkování Matce zemi za úrodu, kterou nám tento rok dala.