22.04.2015

Žítkovské čarování – J. Jilík (2013)

0

Žítkovské čarovaní - J. JilíkJiří Jilík vydal dříve dvě knihy, které se zabývají žítkovskými bohyněmi:
Žítkovské bohyně: Po stopách lidové magie v Bílých Karpatech (2005)
Žítkovské čarování: Po stopách lidové magie v Bílých Karpatech 2 (2006).

Obě své publikace přepracoval a doplnil. V listopadu 2013 byly vydány v jedné knize nazvané Žítkovské čarování: Pravdivý příběh žítkovských bohyní.

První část knihy, tedy Žítkovské bohyně, shrnuje fakta, která Jiří Jilík o bohyních nashromáždil. Druhá část – Žítkovské čarování, se skládá z osobních zkušeností s jednotlivými bohyněmi napříč časem.


11.01.2014

Vojna Bohov. Helios – Svetovid kontra Jahve – Hefaistos (2003)

0

Výtisk tohoto šedesátiosmistránkového překladu (vydal Nowy Celsus, Krakov 2003) mi na Všeslovanském sjezdě věnoval autor pojednání Marek Głogoczowski. A protože dva jazyčníci nad jejím recensováním zlomili hůl, pustil jsem se do hodnocení nakonec sám.


09.04.2013

Písně (texty ke stažení)

0

06.09.2012

Richarda Becker: Die weibliche Initiation im ostslawischen Zaubermärchen (2006)

0

Do skoro dvě desítky let staré, leč asi ještě nadlouho jediné monografie o východoslovanské ženské iniciaci jsem se začetl proto, abychom se lépe seznámili s dosud neobnoveným obřadem, jímž by měla projíti každá dospívající slovanka. Dříve než vypíši vědomosti použitelné pro rekonstrukci.


18.01.2012

Libuše Hrabová: Stopy zapomenutého lidu (2006)

0

Obodritům, Luticům a Srbům – třem západoslovanským národům, které s výjimkou lužického zbytku podlehly v zápase o své přetrvání – je věnována třistadvacettřístránková kniha olomoucké historičky Libuše Hrabové Stopy zapomenutého lidu, kterou roku 2006 vydalo českobudějovické nakladatelství Veduta. Jak napovídá podtitul Obraz dějin Polabských Slovanů v historiografii, příručka není klasickými dějinami, nýbrž jen rozšířeným přehledem středověkých a novověkých prací s polabskoslovanskou thematikou. Takové zúžení je oprávněné, protože k sepsání úplných dějin slovanského Polabí by síly jednoho vědce nestačily.


18.05.2011

Zenon Kosidowski – Na počátku bylo slovo (1992)

0

Kniha polského biblisty je velice poutavou četbou. Kromě toho, že se na mnoha místech věnuje pohanství a jeho soupeření s jednobožstvím, tkví její stěžejní přínos v odhalování ahistoričnosti Nového zákona. Křesťanství jako náboženství opírající se o Písmo působí totiž na běžného člověka hodnověrněji než jazyčství bez posvátné knihy. Třebaže se mnozí od víry v Žida oprostili, jejich postoj obráží spíše znechucení z obecného nedodržování křesťanské mravouky. Jak hluboké kořeny zapustilo učení starožitného katolicismu, se dobře vidí s příchodem vánoc. Rádobypoučné sloupky v novinách co rok opakují pověst o dobrotivosti lykijského biskupa Mikuláše, ačkoli byl tento pro svoji nevýznamnost vyškrtnut ze seznamu světců samým papežem (s. 259)


01.05.2010

Magdalena Beranová: Slované (2000)

0

Kniha poutavým a i laikům srozumitelným způsobem zachycuje dějiny Slovanů od jejich stále plně nevyjasněných počátků, přes výboje do celé východní, jihovýchodní i střední Evropy až po zrod, zánik i upevnění jednotlivých států a říší v Evropě do 12. století.


18.05.2009

Další knihy

0

Martin Pitro, Petr Vokáč: Bohové dávných Slovanů (2002) Naďa a Martin Profantovi: Encyklopedie slovanských bohů a mýtů (2000) Michal Lutovský: Hroby předků (1996) Michal Lutovský, Naďa Profantová: Sámova říše (1995) Zdeněk Váňa: Svět slovanských bohů a démonů (1990) Bohuslav Chropovský: Slované (1989) Zdeněk Váňa: Svět dávných Slovanů (1983) kněz Helmold: Slovanská kronika (1947) Záviš Kalandra: České pohanství (1947) […]


01.05.2009

Dušan Třeštík: Mýty kmene Čechů (2003)

0

Dnes snad nejznámější historik zaobírající se ranými českými dějinami Dušan Třeštík opět překvapil českou čtenářskou obec, když v roce 2003 Nakladatelství Lidové noviny vydalo jeho novou knihu Mýty kmene Čechů.


06.01.2008

Seneca: Faidra. Tragédie nenaplněné touhy.

0

(recense představení 14. 12. 2007)
Komuž je libo se na bezmála půldruhou hodinu přenésti do staropohanského věku, ať navštíví pražské Divadlo v Dlouhé. Římský dramatik z 1. století nás zavádí do truchlivého děje řeckého královského rodu krutě stíhaného vůlí bohů.